Blog

Welkom op onze blog.

Wie moet de app voor mestvervoer verplicht gebruiken?

27/01/2021

Sinds augustus 2020 verplicht de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) het gebruik van een AGR-GPS app bij mestvervoer met burenregeling op bedrijfsniveau. Maar wie moet nu juist deze app gebruiken en wanneer? Wij zetten alle informatie op een rijtje.

Mestverwerking met burenregeling

Iedereen die vloeibare dierlijke mest met een burenregeling vervoert naar een perceel of mestopslag van een afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of 3, moet vanaf nu een AGR-GPS app gebruiken.

De persoon die de vloeibare mest vervoert, dat kan zowel de aanbieder als de afnemer van de mest zijn, moet de mestvervoer app gebruiken om het transport te registreren. De regels zijn dus ook van toepassing wanneer je jouw eigen mest wil vervoeren naar eigen grond die zich in gebiedstype 2 of 3 bevindt.

Verplicht gebruik van een erkende mestvoerder

Sinds 1 augustus 2020 is het niet alleen verplicht om een app voor mesttransport te gebruiken, maar het vervoer van vloeibare mest moet op bedrijfsniveau ook door een erkende mestvoerder gebeuren. Concreet geldt dit dus voor percelen en mestopslag in gebiedstype 2 of 3, behalve in het geval van een blijvende teelt of grasland.