Blog

Welkom op onze blog.

Aanpassing Mestdecreet: vanaf 1 januari 2022 moeten alle stromen van organische meststoffen debietmeters worden geleid

28/06/2022

Bij elke eenheid die mestbewerking of mestverwerking uitvoert en waar sprake is van vloeibare stromen (mest en drijfmest), is het sinds 2022 verplicht een debietmeter te plaatsen. De verplichting is een gevolg van een aangepast artikel in het Mestdecreet, na een voorstel van minister Zuhal Demir.

Automatische verzending van gegevens meststromen

Verzending van de gegevens die geregistreerd worden door de debietmeters moet automatisch en onmiddellijk kunnen verlopen. Hierin speelt QEOS een belangrijke rol. Samen met debietmeterproducent Trevi zorgen we voor een vlotte overgang voor de mestverwerker. QEOS voorziet de geschikte software in hun reeds bestaande AGR-GPS, terwijl Trevi de hardware voorziet en dus zorgt voor kwalitatieve debietmeters.

Op die manier wordt het proces bijna volledig geautomatiseerd voor de gebruiker. Alle gegevens moeten worden verstuurd via een directe internetverbinding tussen de software en de Mestbank. Treedt er een fout op? Dan worden alle acties nog steeds gebufferd, en worden de gegevens op een later tijdstip correct verzonden.

Waar moeten debietmeters komen?

De verplichting geldt minstens voor elk aanvoer- en afvoerpunt van vloeibare meststromen. Daarnaast worden er in overleg met de Mestbank ook relevante interne overgangen aangeduid binnen de bewerkings- of verwerkingseenheid waar een debietmeter geplaatst moet worden.