Blog

Welkom op onze blog.

Voor wie geldt de debietmeterplicht? En wat moet in orde gebracht worden?

15/07/2022

Sinds 1 januari 2022 geldt de debietmeterplicht voor vloeibare meststromen. Voor wie geldt de verplichting en welke voorwaarden zijn eraan verbonden? We beantwoorden hieronder al uw vragen.

De plicht geldt voor alle uitbaters van de installaties met vloeibare stromen. Zij moeten debietmeters plaatsen op alle aan- en afvoerpunten, en ook sleutelposities bij interne overgangen. De meters moeten de gegevens automatisch kunnen versturen.

Opstellen van schematisch plan

Vooraleer de nodige debietmeters effectief geplaatst kunnen worden, is het nodig een schematisch plan op te stellen met de fysieke stromen. Daarna moet het schema ter goedkeuring naar de Mestbank gestuurd worden.

Op het plan plaatst u alle plaatsen aan waar een debietmeter zou geplaatst worden. Ook gedetailleerde info over aanwezige weegbruggen moet worden voorzien. Je maakt tevens een onderscheid tussen inkomende, uitgaande en interne stromen. Zorg ervoor dat alle debietmeters logisch genummerd zijn. Op die manier krijgt de Mestbank een compleet overzicht en vermijd je eventuele problemen.

Aan welke voorwaarden moeten de debietmeters voldoen?

Naast de plaatsing zijn er nog extra voorwaarden waar de debietmeters aan moeten voldoen. Zo moeten de meters het start- en eindmoment van de meting, de debietmeterstand bij die momenten en het unieke identificatienummer kunnen registreren. De Mestbank zorgt voor de gepaste nummering.

Enkel een digitale weegbrug komt in aanmerking om, indien toegestaan, als alternatief te dienen voor een slimme debietmeter. Een overgang met zowel een weegbrug als een debietmeter kan niet. Er wordt gestreefd naar maximum 1 opgemeten overgang. Voor alle details omtrent verplichtingen en voorwaarden, verwijzen we graag naar de handleiding van de VLM.