Blog

Welkom op onze blog.

Waar koop ik een systeem om aan de debietmeterwet te voldoen en hoe werkt het?

23/07/2022

Uitwisseling van de gegevens en de digitale registratie van metingen gebeuren via een web API-service. QEOS integreerde de registratiemogelijkheden in zijn Vehicle Viewer-oplossing en automatiseert zo praktisch het volledige proces voor de gebruiker/mesttransporteur.

Waarvoor dient de toepassing?

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle stromen organische meststoffen (drijfmest, mest) door debietmeters worden geleid. Alle installaties waarin mest wordt opgeslagen, moeten worden uitgerust met een elektronische debietmeter en op het internet worden aangesloten. Voor vaste mest zal tracering plaatsvinden via weegbruggen die ook op het internet zijn aangesloten.

De gebruiker kan gemakkelijk via zijn boordcomputer de gewenste debietmeter aangeven. Overdracht van het vervoersdocumentnummer en het volume zullen automatisch naar de Mestbank verzonden worden. Hetzelfde gebeurt voor de vaste mest. Deze automatische registraties moeten fouten en eventuele fraude elimineren.

Extra lasten voor de chauffeur?

De chauffeur wordt in het volledige registratieproces begeleid door de software, waardoor hij of zij dus ontzorgt wordt van alles. De debietmeterapp van Vehicle Viewer volgt telkens de vooropgestelde chronologische stappen, en u heeft een compleet overzicht van de werkcyclus.

Bij netwerkproblemen buffert de software nog steeds alle gegevens. Deze worden dan later naar de Mestbank gestuurd.

Bij eventuele netwerk- of verbindingsproblemen, zorgt de QEOS-software voor buffering van alle gegevens waardoor niks verloren gaat. Deze worden dan naar de Mestbank doorgestuurd op een later tijdstip na herstel van de verbinding. Je wordt op de hoogte gebracht van elk verbindingsprobleem via een geluidsalarm. Bij twijfel, kan op elk moment ook een testbericht verzonden worden.

Wanneer ben ik wettelijk in orde?

De VLM heeft enkele basisgegevens nodig om u een unieke API-sleutel te bezorgen. Dit zijn strikt persoonlijke gegevens die u kunnen identificeren wanneer nodig, en kan aangevraagd worden via het Mestbankloket.

Ook de registratie van de slimme debietmeter moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Er is dus de API-key, maar ook het uitbatersnummer dat gekend moet zijn. Daarnaast moet de overgang deel uitmaken van een actief infrastructuurplan. Debietmeters moeten na de registratie een lagere beginstand hebben dan eindstand. Bij weegbruggen geldt het omgekeerde.

Geen bijkomende kosten voor klanten

Ten slotte ontvang je dagelijks ook een rapport per e-mail met de debieten en wegingen van de afgelopen dag. Zo behoud je perfect een uitgerust overzicht over alle stromen die aan de VLM gemeld moeten worden.

Gegevenssynchronisatie van alle debietmeters zit overigens inbegrepen in het onderhoudscontract van alle AGR GPS Vehicle Viewer-gebruikers van QEOS. Dit zal u dus geen extra kosten opleveren. Indien er toch problemen zouden optreden, dan staat ons supportteam elke dag 24 op 24 voor u klaar.