Blog

Welkom op onze blog.

Vanaf 2023 digitale identificatie van afvaldocumenten

27/02/2023

Om de handhaving en tracering van afvalstoffen door de inspectiediensten in de toekomst te gaan vergemakkelijken, moeten vanaf 1 januari 2023 alle identificatieformulieren voor transport van afvalstoffen digitaal aangeleverd worden. Dit voor de regio Vlaanderen.

Nieuwe integratie voor hogere efficiëntie

Qeos zorgt ervoor dat deze transitie vlot kan verlopen. Om onze klanten efficiënter te laten werken, integreerden we QeosDOCS. De tool werd goedgekeurd door de OVAM en kan de identificatieformulieren digitaliseren. Ook aanlevering van de formulieren verlopen automatisch.

Wat is OVAM?

Het reglement over hoe bedrijven hun afval geschikt moeten sorteren en laten ophalen, werd beschreven door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Deze Vlaamse organisatie streeft naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen. 

Vereisten bepaald door VLAREMA

VLAREM staat voor het "Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning”, wat betekent dat ze wensen hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s van bedrijven, handelszaken, ... te beperken en/of voorkomen. Zij stelden ook dus ook de vereisten op waaraan de digitale formulieren moeten voldoen omtrent afvaltransport.

De verschillende betrokken spelers hebben allemaal voorwaarden waaraan voldaan moet worden: zowel afvalproducenten, inzamelaars van afval, vervoerders als afvalverwerkers. Wie niet aan de wetgeving voldoet, loopt het risico beboet te worden.

Ondersteuning van Qeos voor vervoerders

Specifiek zullen afvalvervoerders nu enkele gegevens moeten toevoegen aan het digitale identificatieformulier. Hiervoor is de nodige hardware en software vereist. QeosDOCS bevat al het nodige om de digitale documenten in orde te brengen en deze kan geïnstalleerd worden op je smartphone, tablet of boordcomputer.

Het systeem kan gebruikt worden vanaf het opstellen van het vervoersdocument door de IHM/afvalproducent tot levering en eventuele aanpassingen van de gewichten. Met de applicatie-update kunnen al je digitale vrachtbrieven in orde gemaakt worden & Qeos zorgde voor integratie van de toepassing aan de logistieke mobiele app.