Blog

Welkom op onze blog.

Leg je debietmeterplan ter voorlegging bij de Mestbank

06/03/2023

Wie debietmeters wenst te plaatsen, zal eerst een overzichtelijk debietmeterplan moeten opstellen. Wanneer je dit hebt opgemaakt, bezorg je jouw plan aan de Mestbank en ontvang je binnen de 30 dagen een antwoord met eventuele feedback.

Stel een compleet plan op met jouw debietmeters

Inhoudelijk bevat het debietmeterplan alle externe en interne leidingen tussen onderlinge processen en mestopslagen van je installatie. Je duidt aan waar je debietmeters reeds geplaatst hebt en waar je er nog extra zou installeren. Ook retourstromen van organisch mest moet aangeduid worden, eventuele luchtwassers en aanwezigheid van laad- en of losstations.

Wie dit tot vandaag nog in orde moet brengen, is eigenlijk te laat mits goedgekeurd uitstel van de VLM. De nieuwe verplichtingen gingen namelijk in vanaf 1 januari 2022. Je leest er hier alles over.

QEOS zorgt voor soepele overgang

Om de overgang van de nieuwe verplichtingen omtrent debietmeters vlot te laten verlopen, ontwikkelde QEOS een oplossing in de Vehicle Viewer-software. Ontdek meer details in een eerder blogbericht.

Mestbank als kernonderdeel Vlaamse Landmaatschappij

De VLM bestaat uit verschillende kernafdelingen: Platteland en Mestbeleid, Mestbank en Landinrichting en Grondenbank. Onder impuls van de nieuwe debietmeterwet heeft de Mestbank de afgelopen periode alvast aan belang gewonnen. Zij moeten namelijk van elke meststroom en nutriëntenstroom een nauwkeurig beeld krijgen en fraude proberen elimineren.

Het nieuw besluit van de Vlaamse Regering uit 2021 mag dus effectief de ‘debietmeterplicht’ genoemd worden. Specifiek houdt het in dat verwerkingseenheden die te maken hebben met vloeibare, organische meststromen, debietmeters moeten installeren. Dit is nodig om waterkwaliteit nu en in de toekomst te kunnen installeren.

VLM versterkt de open ruimte

Als dichtbevolkt gebied is het in Vlaanderen cruciaal geworden om de open ruimte en het platteland te waarborgen. Via de juiste investeringen probeert de Vlaamse Landmaatschappij het Vlaams grondgebied te waarborgen en indien mogelijk te versterken.