Blog

Welkom op onze blog.

Na debietmeterplicht: mag een weegbrug nog gebruikt worden?

15/03/2023

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe debietmeterwet actief geworden. Op relevante mestovergangen ben je als landbouwer en/of mestverwerker dus verplicht een debietmeter te plaatsen. Maar wat met weegbruggen? Mogen bestaande nog gebruikt worden?

Weegbrug als alternatief voor debietmeter

Het is door de Vlaamse Landmaatschappij (of VLM) toegestaan om in beperkte mate te gaan afwijken van de verplichting debietmeters te gebruiken. Een weegbrug mag als alternatief ingeschakeld worden. Dit enkel voor overgangen die dienen voor de aanvoer van meststromen en als de weegbrug de gegevens digitaal kan doorsturen.

Enkel digitale in aanmerking voor mest- en debietregistratie

Wanneer op jouw debietplan weegbruggen aanwezig zijn, moet daarbij de volgende zaken vermeld worden: het serienummer en een opsomming van de overgangen waarvoor de weegbrug metingen kan uitvoeren. Een combinatie van een debietmeter en weegbrug is niet mogelijk. Bij elke overgang op jouw plan kan slechts één van beide vermeld worden als het actieve registratiemiddel.

Bevestiging van de Vlaamse Landmaatschappij

Er geldt nog een extra voorwaarde om van de weegbrug gebruik te kunnen maken. De VLM meldt namelijk het volgende: “De weegbrug op de mestverwerkingsinstallatie werd in gebruik genomen voor 1 januari 2020”, want toen was er ook al sprake van de regelgeving die in aantocht was.

Voldoet de weegbrug aan deze voorwaarden, dan mag ze ingezet worden om aanvoer van ruwe dierlijke mest te verwerken. Het AGR-GPS systeem van QEOS zorgt er alvast voor dat alle gegevens automatisch en in juiste volgorde aan de Mestbank bezorgd worden.