Blog

Welkom op onze blog.

Einde overgangsperiode van digitaal identificatieformulier nadert

30/11/2023

Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om bij elk transport van afval een digitaal identificatieformulier te gebruiken. Het einde van de overgangsperiode – 1 januari 2024 – nadert ondertussen met rasse schreden.

De afgelopen maanden werden er diverse systemen ontwikkeld om die overgang te bewerkstelligen, en die overgangsperiode eindigt op 31 december. Met QEOS ben je 100% klaar voor de nieuwe wetgeving en vermijd je boetes.

Gebruik van digitaal identificatieformulier

Graag schetsen we wat context over de nieuwe verplichtingen. Een tijd terug werd beslist om afvalverwerking en -transport beter te gaan monitoren. Onder impuls van de digitalisering werd beslist om identificatieformulieren (IDF) vanaf 2023 verplicht digitaal te laten bijhouden.

Wat moet zo’n IDF allemaal bevatten?
  • Uniek volgnummer, startend met een code van drie letters die het systeem identificeert waarmee het identificatieformulier werd aangemaakt;
  • De datum van vervoer;
  • Naam en adres van verantwoordelijke voor de afvalproductie en het adres van verzending van de afvalstoffen;
  • Naam, adres en registratienummer van de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM), indien van toepassing;
  • Naam, adres en registratienummer van de vervoerders;
  • Naam, adres en identificatienummer van de verwerker, met vermelding van de aard van de verwerking (R- of D-code), waarbij telkens gebruik wordt gemaakt van de R- en D-code van de eerstvolgende stap in de verwerking;
  • Omschrijving, hoeveelheid in ton en de EURAL-codes van de afvalstoffen;
  • Geolocatie van de start van het transport en de geolocatie van de afgifte van de afvalstoffen door de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar of de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen.
Wie is verantwoordelijk voor IDF?

Verantwoordelijkheid voor de opmaak en inhoud van het IDF ligt bij de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM). Deze kan ook liggen bij de afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn afvalstoffen. Een kopie van het identificatieformulier moet door alle partijen voor minstens 5 jaar worden bewaard. Tijdens transport moet het formulier getoond kunnen worden en via de digitale versie kan start en einde ook geregistreerd worden.

QEOS ondersteunt bij de overgang

QEOS zorgde ervoor dat deze overgang naar een verplicht digitaal identificatieformulier heel vlot kan verlopen. We hebben onze systemen hierop voorbereid en de eis van OVAM tijdig geïntegreerd in onze boordcomputer. Zo voldoe jij aan de verplichting, en kun je elk afvaltransport zeer gebruiksvriendelijk registreren.

Lees meer over digitale identificatie van afvalstoffen
Vanaf 2023 digitale identificatie van afvaldocumenten