Blog

Welkom op onze blog.

Bestaan er uitzonderingen voor invullen van het verplicht identificatieformulier?

05/12/2023

Vanaf 1 januari 2024 verplicht OVAM om gebruik te maken van het digitaal identificatieformulier tijdens het transporteren van afvalstoffen. Is dit voor iedereen verplicht of bestaan er uitzonderingen? Wij zochten het uit.

Striktere procedure van afvaltransport

Het correct identificeren en documenteren van afvalstoffen is een belangrijk onderdeel van verantwoord afvalbeheer. OVAM wil met het verplicht identificatieformulier een striktere standaardprocedure lanceren voor het opvolgen van afval. Dit van productie tot aan verwerking. Maar welke uitzonderingen bestaan er op de nieuwe wetgeving?

Uitzonderingen opgesomd

In de complexe wereld van afvalbeheer zijn er inderdaad situaties waarin het invullen van het identificatieformulier niet verplicht is. Laten we eens kijken naar enkele van deze uitzonderingen:

  • Huishoudelijke en vergelijkbare afvalstoffen: als het gaat om afval dat tijdens één ophaalronde van huishoudens of vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen is verzameld, is het invullen van het identificatieformulier niet nodig.
  • Kleine ondernemers en particulieren: Particulieren die hun afval naar inzamelpunten brengen of kleine ondernemers met minder dan tien werknemers die hun eigen afval produceren, kunnen in sommige gevallen vrijgesteld zijn van het identificatieformulier.
  • Specifieke bedrijfssituaties: Er zijn ook uitzonderingen voor situaties waarbij afvalstoffen worden geproduceerd door onderhoudsdiensten aan derden, terugnameverplichtingen voor leveranciers, of wanneer afvalstoffen worden vervoerd via pijpleidingen.
  • Gespecialiseerde centra en bepaalde transporten: Specifieke entiteiten zoals kringloop- of hergebruikcentra voor elektrische apparatuur, afvalstoffenproducenten binnen collectieve regelingen op bedrijventerreinen, of transporten van dierlijke afvalstoffen volgens specifieke voorschriften, kunnen ook vrijgesteld zijn van het invullen van het identificatieformulier.

Hoewel deze uitzonderingen gelden, is het belangrijk op te merken dat sommige situaties nog steeds vereisen dat er afgiftebewijzen worden ontvangen bij de overdracht van bedrijfsafvalstoffen.

Blijf zeker op de hoogte

Het identificatieformulier blijft over het algemeen een cruciaal instrument voor het volgen en beheren van afval, maar het is ook essentieel om op de hoogte te zijn van uitzonderingen die van toepassing kunnen zijn op specifieke omstandigheden.

Integratie van software in QEOS-systeem

Om bedrijven te ondersteunen in de overgang naar het verplichte digitaal identificatieformulier, ontwikkelde QEOS zelf een nieuwe toepassing. Ons systeem zou binnenkort goedgekeurd moeten worden door OVAM en werd reeds geïntegreerd in de mogelijkheden van QEOS. In de software zijn nu alle actoren van de traceerbaarheidsketen betrokken om de circulatie van de informatie te garanderen.

Meer over het digitaal identificatieformulier
Vanaf 2023 digitale identificatie van afvaldocumenten
Einde overgangsperiode van digitaal identificatieformulier nadert