Blog

Welkom op onze blog.

Software afvaltransport van QEOS goedgekeurd door OVAM

14/12/2023

We zijn heel blij te mogen meedelen dat onze softwareoplossing voor het digitaal identificeren van afvaltransporten officieel is goedgekeurd door OVAM. Dit betekent dat ons systeem aan alle verplichtingen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Digitale verplichting sinds januari 2023

Het is verplicht dat bij elke overdracht van afvalmaterialen een identificatieformulier aanwezig is, tenzij in specifieke uitzonderingsgevallen. De verantwoordelijkheid voor de creatie en inhoud hiervan rust bij de inzamelaar, handelaar of tussenpersoon van afvalmaterialen, evenals bij de producent die zelf de regelingen voor zijn afvalmaterialen treft. Het transport van afvalstoffen mag niet beginnen zonder dat er een geldig identificatieformulier aanwezig is.