VehicleViewer AGR-GPS App

QEOS biedt als GPS-dienstverlener een AGR-GPS App aan, die beantwoordt aan de wettelijke voorschriften inzake burenregelingen van de Vlaamse Regering en van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij).

Waarvoor dient de VehicleViewer AGR-GPS app?

De VehicleViewer AGR-GPS applicatie is een handige app voor mesttransport in het kader van de AGR-GPS-verplichting.

Dankzij deze app kunt u gemakkelijk registreren hoeveel vloeibare mest u vervoert naar gebieden met een slechte waterkwaliteit. Sinds 1 augustus 2020 geldt namelijk een nieuwe maatregel uit MAP 6 voor mestvervoer met burenregeling: aanbieders of afnemers van vloeibare dierlijke mest met een burenregeling moeten een AGR-GPS app voor mesttransport gebruiken.

Hoe werkt de AGR-GPS app voor mestvervoer?

1. In de mestvervoer-app voor smartphones kunt u ingeven wanneer de mest geladen en gelost wordt, en wanneer het mesttransport klaar is. Tijdens het transport van de vloeibare mest wordt de locatie steeds bijgehouden, zodat de Mestbank alles in detail kan volgen. 

2. Het AGR-GPS-systeem voor mesttransport begeleidt de chauffeur tijdens het volledige proces, om zo preventief fouten te vermijden. De app volgt de chronologische volgorde van de acties, zodat u doorlopend zicht hebt op de werkcyclus (laden/lossen).

3. De AGR-GPS app voor burenregeling verifieert constant de satellietverbinding, de GPRS-verbinding en de verbinding met de VLM. Van zodra een verbindingsprobleem gedetecteerd wordt, gaat er een geluidsalarm af. Er kan ook steeds een testbericht verzonden worden. 

4. De AGR-GPS app voor mesttransport mailt automatisch een dagrapport naar de mesttransporteur. Dit rapport bevat de trajecten die elk voertuig de dag voordien afgelegd heeft en geeft de informatie over het vervoer van vloeibare mest - die aan de VLM gemeld moet worden - overzichtelijk weer.

Bij welke burenregeling moet u een AGR-GPS app voor mesttransport gebruiken?

U moet een app gebruiken bij het vervoer van vloeibare dierlijke mest met een burenregeling naar:

  • Alle percelen van de afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of 3.
  • De mestopslag van de afnemer die percelen landbouwgrond bezit in gebiedstype 2 of gebiedstype 3. 
Wie moet de AGR-GPS app voor het vervoer van vloeibare mest gebruiken?

De persoon die de vloeibare mest vervoert, dat is ofwel de aanbieder of de afnemer van de mest, moet de app gebruiken om het mestvervoer te registreren. Het is dus belangrijk dat de aanbieder en de afnemer van de burenregeling voor mestverwerking goed afspreken wie de mest zal vervoeren en de app zal gebruiken.

Bonus
  • Voor onze QEOS app betaal je enkel een maandelijkse forfait die afhankelijk is van het werkelijke verkeer in die maand. 
  • Ons QEOS supportteam is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar.
Onderstaande oplossingen zullen u misschien ook interesseren:
TeamViewer AgriManagement
VehicleViewer FeedChainAlliance
VehicleViewer TMS
AssetViewer Container
VehicleViewer AGR-GPS