Blog

Welkom op onze blog.

Verplichting tot afval sorteren als bedrijf

20/03/2023

Als onderneming heb je de verplichting om jouw afval te gaan sorteren vooraleer ze opgehaald wordt, dat besliste de Vlaamse overheid. Je hebt dus verschillende types vuilbakken en/of afvalcontainers nodig op je bedrijfsdomein. OVAM meldt wel enkele afwijkende regels in vergelijking met sorteren van huishoudelijk afval, dus we geven graag wat extra informatie.

Uitbreiding van regelgeving sinds januari 2023

Wanneer je restafval van jouw bedrijf aanbiedt aan de ophaaldienst in een grotere afvalcontainer, dan ben je sinds 1 januari 2023 verplicht transparante zakken te gebruiken. Een visuele controle kan zo vlot door de ophaler uitgevoerd worden. Opgelet: de verplichting geldt enkel voor bedrijfsrestafval.

OVAM breidde eerder al uit

De sorteerplicht voor bedrijven en ondernemingen werd ook in 2021 al eens uitgebreid. Er waren toen 21 afvalstromen omschreven die selectief in te zamelen waren voor bedrijven. Daar kwamen er op 1 januari 2021 een drietal bij: keukenafval en etensresten, verpakte voedingswaren en matrassen. Allereerst gold deze maatregel voor bedrijven die min. 1x per week een warme maaltijd serveren, maar vanaf eind dit jaar geldt het voor elk bedrijf.

Wat met afvaltransport?

Ben je een bedrijf die activiteiten uitvoert dat afvalstoffen voortbrengt en ze tijdelijk opslaat vooraleer ze worden afgevoerd naar een inrichting voor verwerking, geldt eveneens een nieuwe verplichting. Vanaf 1 januari 2023 moeten de identificatieformulieren namelijk digitaal aangeleverd worden.

Komende maanden nog overgangsperiode

2023 is een overgangsperiode die de betrokken ondernemingen de kans biedt om aan te sluiten bij een door de OVAM goedgekeurd systeem. QEOS kan je hierin ondersteunen.