Blog

Welkom op onze blog.

Zorgen voor een gezonde Vlaamse bodem met OVAM

03/04/2023

Vlaanderen heeft de afgelopen jaren heel wat initiatieven genomen om onze bodem terug gezond te maken en/of gezond te houden. Naast debietmeterregistratie en een geschikte afvalverwerking, te lezen in eerdere blogberichten, is er ook het verplicht Bodemattest sinds 1995. Wat meer uitleg.

Werken aan verontreinigde terreinen

Het Bodemattest werd het leven ingeroepen in de jaren 90 om bij een potentieel verkoop van een huis of grondgebied alle nodige kennis te verzamelen over de toestand van de bodem. Dit heeft een impact op de prijs. Een verontreinigde grond is uiteraard minder waard dan grond die gezond is.

De doelstelling van het Bodemattest, opgesteld en opgevolgd door OVAM, is om tegen 2036 de effectieve sanering van het Vlaams grondgebied te starten. Wat kortweg staat voor: het gezond maken van de bodem en verbeteren van woningen en de woonomgeving in oudere wijken.

OVAM brengt grondgebied in kaart

Om tegen het jaar 2032 alle verontreiniging juist in kaart te brengen, werkt OVAM samen met alle 308 gemeentes om een overzichtelijke inventaris op te maken van de Vlaamse percelen en gronden. Er wordt geschat dat er ruim 85.000 risicogronden aanwezig zijn. De OVAM, of Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, is in Vlaanderen algemeen verantwoordelijk voor het afvalbeleid en de sanering.

Verplicht bodemattest bij verkoop

Een verplicht bodemattest bestaat sinds 29 oktober 1995. Dit voor elke woning die te koop gesteld wordt, maar ook wanneer een nieuw perceel beschikbaar komt dat nog niet deel uitmaakt van het kadaster. Het bodemattest kan enkel opgemaakt worden door OVAM.

De procedure op zich is echter vrij simpel en is ook niet prijzig. Je dient gewoon een aanvraag in bij het OVAM webloket. De prijs bedraagt €50 per perceel, tenzij het enkel een deel van het perceel betreft. In dat geval betaal je €200.

Opstellen van afvalreglement

Naast bodemsanering en het Bodemattest focussen ze zich bij OVAM eveneens op een asbestveilig Vlaanderen en zoals gesteld handhaving en tracering van afvalstoffen. Sinds 1 januari 2023 geldt er een digitale verplichting voor transportregistratie van afval.

Qeos heeft ervoor gezorgd dat deze transitie vlot kan verlopen. Om onze klanten efficiënter te laten werken, integreerden we QeosDOCS. De tool werd goedgekeurd door de OVAM en kan identificatieformulieren digitaliseren. Ook aanlevering van de formulieren verloopt automatisch.